tréningy pre kurátorov, galeristov, umelcov, kultúrnych manažérov, PR manžérov a ľudí zo súčasnej umeleckej produkcie

 

1. tréning: Vzdelávanie dospelých v galériách/múzeách

tréning vedie: Andrea Zsutty, Kunstforum Viedeň 

termín: 26. - 27. november 2015 
miesto: Bratislava (SNG, KHB), Viedeň (Albertina, Kunstforum)

 

Ako neskĺznuť pri vytáraní výstav, programov a projektov pre kultúru do stereotypov a overených metód? 
Tréningy boli určené pracovníkom v oblasti kultúry a umenia, ktorí pôsobia vo svojej profesií už dlhodobejšie a cítia, že sa ich práca pohybuje vo "vybehaných koľajách". Cieľom tréningov bolo priniesť nový pohľad na zabehnutú prácu, "nakopnúť" k tvorivosti a novým nápadom, motivovať v rámci intenzívnych skupinových cvičení. 
Témy tréningov vedených odborníkmi z kultúrnej praxe boli pripravené tak, aby ich mohli absolvovať viacerí pracovníci na rozličných pozíciách. Jedna organizácia tak mohla dostať celý balík tréningov a komplexný impulz do celej štruktúry organizácie. 

 

Vzdelávanie dospelých v galériách/múzeách

lektorka: Andrea Zsutty, Kunstforum Viedeň

Ako komunikovať  a sprostredkovávať umenie rôznym cieľovým skupinám? Ako zaujímavo a relevantne interpretovať kultúru a umenie? Účastníci si osvojili adekvátne nástroje práce s dospelým návštevníkom. Tréning prebiehal v Bratislave (SNG, KHB) a vo Viedni (Albertina, Kunstforum), bol zameraný na rôzne formy galerijných programov pre dospelých návštevníkov v daných organizáciách. 

2. tréning: Premena kultúrnych organizácii

odborný garant, trénerka: Alexandra Brabcová, Praha, ČR

termín: 2. - 3. december 2015
miesto: Bratislava

 

Dvojdňový workshop zameraný na tému premeny kultúrnych inštitúcií v 21. storočí, z hľadiska ich komunitných funkcií, pozície v cestovnom ruchu a vo vzdelávacej sústave, pri zachovaní ich zmyslu a kvality. Vynáranie sa rôznych typov polyfunkčných organizácií budúcnosti. Tréning prebiehal formou veľmi interaktívnej, dvojdennej skupinovej práce. 

Tréning bol určený pre pracovníkov v oblasti kultury, ktorí cítia že sa nezmestia do svojej pracovnej náplne, ktorí ju presahujú a fungujú skôr ako uzle mnohých iniciatív, oblastí, projektov a pod.;

pracovníkov galerií, muzeí, kultúrnych organizácií, knižníc, prípadne mestských úradov a neziskovky pôsobiace v oblasti kultúry a umenia.

 

3. tréning: Komunikácia

odborný garant, trénerka: Anna Podlesná, Košice  

termín: 7. - 8. december 2015
miesto: Bratislava

  

Počúvať aj hovoriť. Ako, kedy a cez čo – aj na tieto otázky spoločne odpovieme počas dvojdňového workshopu o komunikácii. Na praktických príkladoch si ukážeme, ako zistiť, čo najúčinnejšie funguje na našu cieľovú skupinu, v čom spočíva starostlivosť o komunikačné nástroje, na čo nezabudnúť pri plánovaní komunikácie, ale tiež prečo má zmysel pracovať so získanými dátami. 
Anna Podlesná pracuje v oblasti komunikácie už 18 rokov. Prvé skúsenosti získala pri farmaceutických a investičných projektoch.  V rokoch 2007 a 2008 spolupracovala na príprave kandidatúry mesta Prešov na Európske hlavné mesto kultúry (EHMK) 2013, následne bola pozvaná do prípravného tímu mesta Plzeň, ktoré titul EHMK 2015 získalo. V súčasnosti svoje znalosti využíva najmä v neziskových projektoch pre Nadáciu Pontis.