ASK? Akadémia Súčasnej Kultúry

 

Cena ASK?

 

N-CSU dlhodobo pociťuje nedocenenie práce kritikov na Slovensku a nezáujem o kritické písanie u mladých ľudí, ktorí by, mimo iné, reflektovali aj tvorbu finalistov COČ. To je dôvodom vzniku novej iniciatívy - Ceny ASK?.

 

Cena ASK? je prvé ocenenie pre mladých kritikov na Slovensku. Našim záujmom je motivovať a podporiť mladých teoretikov umenia a žurnalistov v písaní o súčasnej umeleckej tvorbe na Slovensku a tým pádom ho zviditeľniť. Cieľom je vychovať novú generáciu umeleckých kritikov, ktorí budú „rásť“ súčasne s finalistami COČ.

 

Do Ceny ASK? sa môžu prihlásiť mladí kritici súčasného umenia do 40 rokov (v deň vyhlásenia laureáta max. 39 rokov) bez ohľadu na ich obor vzdelania. Kandidáti prihlasujú texty v slovenskom jazyku v rozmedzí 3000 – 6000 znakov, publikované - vtedy autor uvedie meno editora, kde/kedy bol text publikovaný a dodá autorizáciu potrebnú na opätovné uverejnenie textu, prípadne ešte nepublikované texty. Porota nebude hodnotiť len samotný text, ale aj potenciál autora stať sa budúcim kritikom umenia. Prihlásené texty musia reflektovať aktuálne témy slovenskej umeleckej obce, výstavy realizované na Slovensku za posledný rok, prípadne sa venovať tvorbe finalistov COČ 2017.

 

Workshopy kritického písania o súčasnom výtvarnom umení

 

Nadácia - Centrum súčasného umenia pripravuje v roku 2017 tri celodenné workshopy v Bratislave, v Nitre a v Prešove určené mladým kritikom súčasného výtvarného umenia. Workshopy povedie Michal Novotný, kurátor, kritik, publicista a riaditeľ Centra pre súčasné umenie FUTURA v Prahe.

 

Po teoretickom úvode budú účastníci workshopov pracovať na vlastných textoch reflektujúcich aktuálne témy slovenskej umeleckej obce, výstavy realizované na Slovensku za posledný rok, prípadne sa budú venovať tvorbe finalistov COČ 2017.