2% pre súčasné umenie!

Nadácia - Centrum súčasného umenia už 25 rokov vytvára platformy podporujúce rozvoj umeleckej tvorby, jej prezentácie a vzdelávania v oblasti súčasného umenia.

V nasledujúcom roku je pre nás dôležitý posun v smerovaní nadácie a konceptuálne zmeny v rámci zabehnutých projektov s cieľom ďalšieho zviditeľnenia súčasnej umeleckej tvorby a jej interakcie s verejnosťou.

Aj Vaše 2% nás posunú bližšie k tomuto cieľu.
Vopred ďakujeme za Vašu podporu!

Údaje, ktoré potrebujete k darovaniu 2% z dane: 

Názov: Nadácia - Centrum súčasného umenia
Adresa: Kollárovo námestie 10, 811 07, Bratislava
Právna forma: Nadácia
IČO: 30845165

Ak ste zamestnanec, vyžiadajte si od zamestnávateľa Potvrdenie o zaplatení dane vypočítajte 2% a vyplňte Vyhlásenie o poukázaní sumy. Obe tlačivá doručte na príslušný daňový úrad, najneskôr do 30.4.2016. Ak ste vykonali v minulom roku minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti môžete poukázať až 3% z dane (povinnou prílohou je potvrdenie od danej organizácie).

Fyzické osoby, ktoré podávajú daňové priznanie sami, vyplnia naše údaje priamo do daňového priznania, ktoré odovzdajú najneskôr do 31.3.2016. Ak ste vykonali v minulom roku minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti môžete taktiež poukázať až 3% z dane (povinnou prílohou je potvrdenie od danej organizácie).

Právnické osoby uvedú naše údaje priamo v daňovom priznaní (daňové priznanie pre právnické osoby, časť IV. obsahuje kolónky na poukázanie % z dane) – pričom majú možnosť poukázať časť dane aj viacerým prijímateľom – najneskôr do 31.3.2016.
POZOR – ak právnická osoba v minulom roku nedarovala financie vo výške minimálne 0,5 % z dane na verejnoprospešný účel, môže poukázať iba 1% z dane.

NOVINKOU (pre zamestnancov, fyzické aj právnické osoby) v tomto roku je možnosť zaslania údajov (meno, adresa/ názov, sídlo) určenému prijímateľovi, stačí zaškrtnúť súhlas so zaslaním údajov.

Podrobnejšie informácie o poukázaní % z dane nájdete na: http://rozhodni.sk/poukazatel/ , rovnako ako potrebné tlačivá: http://rozhodni.sk/poukazatel/tlaciva-na-poukazanie-2-z-dane/