Do Nadácie – Centrum súčasného umenia od 1. marca 2016 nastúpi nový výkonný riaditeľ Christian Potiron a vystrieda tak Bohdanu Hromádkovú, ktorá bola na tejto pozícii 15 rokov.

Christian Potiron je pôvodom z Francúzska, ale v strednej Európe a na Slovensku už žije 14 rokov. Má za sebou sedemročnú prax na vedúcich pozíciách v dvoch vrcholných kultúrnych projektoch, Európske Hlavne Mesto Kultúry v Košiciach a v Plzni. Získal tam bohaté skúsenosti pri tvorbe kultúrneho programu a pri práci na lokálnej kultúrnej politike. V rokoch 2002 – 2006 pracoval v kultúrnom centre Stanica v Žiline, kde získal predovšetkým prehľad o celoslovenskej kultúrnej scéne a financovaní nezávislej kultúrnej iniciatívy. Má dobre vybudované kontakty aj v zahraničí a spolupracoval s viacerými európskymi partnermi a sieťami. Dlhodobo sa venuje téme umenia vo verejnom priestore a komunitné umenie alebo práci s publikom. Absolvoval štúdium „Územné plánovanie a sociálny rozvoj“ na univerzite v Paríži – Nord vo Francúzsku pred odchodom na Slovensku a potom študoval „kultúrny manažment a kultúrnu politiku na Balkáne“ v Belehrade.

Teším sa že mi bola daná možnosť ďalej sa aktívne zúčastniť transformácie slovenskej kultúrnej scény. Verím v prestíž tejto organizácie a chcem nadáciu udržať v kľúčovej role, ktoré mala od revolúcie v podpore umeleckých iniciatív na Slovensku. Chcem posilniť vzdelávacie aktivity nadácie, hľadať formáty pre lepšie interakcie umenia s verejnosťou a byť nápomocný pri tvorbe lokálnej kultúrnej politiky v slovenských mestách a krajoch.“ povedal nový riaditeľ.

fotoprofil