Info: Časovanie programu je orientačné, informácie postupne aktualizujeme, sledujte našu stránku alebo sociálne siete.

BLAF ako ďalej?

 

Seminár k ďalšiemu smerovaniu Bratislava Art Festivalu a príprave prípadného Bienále výtvarného umenia v Bratislave.

 

10:00 – 10:30 Otvorenie semináru: Christian Potiron, Nadácia - centrum súčasného umenia

10:30 – 12:30 Prezentácie zahraničných hostí

Xenia Kalpaktsoglou: Athens Biennale

Vasyl Cherepanyn: Kyiv Biennial - The School of Kyiv

Pavel Štorek: 4+4 dni v pohybe, Praha

Hajnalka Somogyi: OFF Biennále Budapest

13:00 – 14:30 Tematické diskusie a príprava akčného plánu

Prezentácie zahraničných hostí budú prebiehať v anglickom jazyku a bez prekladu. 

Miesto

Café Berlinka, Námestie Ľ. Štúra 4, Bratislava

Vstup voľný.

Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

O hosťoch semináru: 

www.athensbiennial.org
XENIA KALPAKTSOGLOU je kurátorka a spoluzakladateľka Athens Biennale. Kurátorsky pripravila výstavy v Grécku aj v iných krajinách, napísala články pre viaceré odborné publikácie a umelecké katalógy. Spolu s Nicolasom Bourriaudom a Poka-Yio kurátorovala 3. ročník Athens Biennale 2011 MONODROME. V rokoch 2006 až 2008 viedla DESTE Foundation, Centrum pre súčasné umenie v Aténach. 

Athens Biennale organizuje Athens Biennale Non-Profit Organization, ktorá vznikla v roku 2005. Funguje ako platforma pre rôzne umelecké projekty, publikácie a networking. Bienále pôsobí v rámci medzinárodnej siete pravidelných podujatí v oblasti súčasného výtvarného umenia. Jeho vznik podnietilo aj bohaté kultúrne dianie v Aténach, ktoré patria medzi najzaujímavejšie centrá súčasného umenia. 

www.offbiennale.hu 
HAJNALKA SOMOGY sa podieľala na založení OFF Biennale Budapest v roku 2013. Dnes je jeho riaditeľkou a členkou kurátorského tímu. V rokoch 2009 až 2012 bola kurátorkou Ludwig Museum Budapest a pred tým, v rokoch 2001 až 2006 pôsobila v Trafo, Centrum súčasného umenia, Budapešť. Podieľala sa na vzniku nezávislých priestorov Dinamo (2002) a Impex (2006) v Budapešti, okrem iného kurátorsky pripravila aj projekty v tranzit.sk (2014), Bonnefantenmuseum, Maastricht (2014), Storefront for Art and Architecture, NYC (2009), Kunsthalle Budapest (2008) a W139, Amsterdam (2004).

The OFF – Biennale Budapest je občianske, medzinárodne a najväčšie od štátu nezávislé umelecké podujatie v Maďarsku. V roku 2014, v súčasnej politickej klíme a v dobe nevraživosti voči občianskym iniciatívam, vytvára kurátorský tím OFF Biennale základy udržateľnej nezávislej umeleckej scény v Maďarsku. Cieľom bienále je prostredníctvom súčasného umenia prispieť k demokratickému verejnému diskurzu a posilňovať nezávislú umeleckú scénu v Maďarsku. 

www.vcrc.org.ua 
VASYL CHEREPANYN je riaditeľom Centra výskumu vizuálnej kultúry (VCRC, Kyjev) a editorom ukrajinskej edície magazínu Political Critique. Prednáša na Katedre kultúrnych štúdií na Národnej Univerzite v Kyjeve – Mohyla Academy. Hosťoval na European University Viadrina vo Frankfurte (Oder); na Political Critique Institute for Advanced Studies vo Varšave a na Greifswald University v Nemecku. 

Centrum výskumu vizuálnej kultúry (VCRC) vzniklo v roku 2008 ako platforma pre spoluprácu medzi akademickou, umeleckou a občianskou komunitou. Pôsobí ako nezávislá iniciatíva, venuje sa vydavateľským a umeleckým aktivitám, vedeckému výskumu a organizuje prednášky, diskusie a konferencie. V roku 2015 získalo VCRC za svoje aktivity Cenu Princeznej Margriet pre kultúru, ktorú udeľuje Európska kultúrna nadácia. Centrum výskumu vizuálnych štúdií bolo tiež organizátorom The School of Kyiv – Kyiv Biennial 2015. 

www.ctyridny.cz 
PAVEL ŠTOREK je zakladateľ a dramaturg Medzinárodného festivalu súčasného umenia „4+4 dny v pohybu“. Podieľal sa na vzniku viacerých medzinárodných site specific projektov a je členom niekoľkých medzinárodných asociácii: IETM, SPACE, IN SITU. Od roku 2008 pracuje v Inštitúte umenia – Divadelnom ústave, na Oddelení medzinárodnej spolupráce. 

4+4 dny v pohybu využíva opustené, chátrajúce či na demoláciu určené objekty a areály. Programovo sa zameriava na aktuálne, provokujúce, inovatívne umelecké projekty naprieč žánrov: od tanca a divadla, cez výstavy, audiovizuálne projekty až po diskusie a komentované prechádzky. Od svojho vzniku v roku 1996 festival uviedol viac ako 400 zahraničných aj českých súborov všetkých druhov súčasného umenia. Kultúrnymi projektmi oživil také miesta ako opustené továrne haly ČKD Karlín, bývalý mestský pivovar v Holešoviciach, bývala tehelňa v Šáreckom údolí, hokejový štadión HV Hviezda vo Vokoviciach alebo bývalé Casino v Parížskej ulici. Festival inicioval vznik množstva site specific projektov českých súborov, uvádza skupinové výstavy súčasných vizuálnych umelcov a kurátorov, spolupracuje s poprednými historikmi umenia a architektmi na prechádzkach a prednáškach.