Lucia NIMCOVÁ (*1977, Humenné)

Víťazkou Ceny Oskára Čepana 2007 sa stala Lucia Nimcová.

lucia-nimcova

Vyštudovala Institut tvůrčí fotografie v Opave. Hoci je Nimcová čistou fotografkou – jednou z kľúčových predstaviteliek mladej generácie slovenského filmového a fotografického dokumentarizmu, zaznamenávajúceho glokalizované, predovšetkým východné Slovensko a fenomén soc-pop – jej tvorba a aktivity majú oveľa širší, až vizuálno-antropologický záber. Okrem vlastného záujmu o živú a sociálnu fotografiu (súbory Slovensko 003 či Instant women) sa Lucia Nimcová príležitostne činí aj ako kurátorka a vizuálna historička - najmä s väzbou na východoslovenský región. Nimcová doslova archeologicky vyhľadáva a kurátorsky obhospodaruje fotografickú pamäť miesta a mesta, z ktorého pochádza (Humenné) v snahe dopátrať sa akéhosi hlbšieho poznania jeho mentálnych i vizuálnych špecifík (projekty Rusnáci či Sídlisko). Okrem tohto obdivuhodného kurátorského presahu porotu zaujal tiež Nimcovej aktuálne rozbehnutý foto-projekt mapovania osobitých „životných prostredí“ východoeurópskych hajzelbáb.


Finalisti:
Lucia Nimcová (viac)

Erik Binder (viac

Patrik Illo (viac

Filip Jurkovič (viac


Výstava:

Štyria finalisti sa so svojimi dielami prezentovali na spoločnej výstave v Galérií Médium od 29. júna do 5. augusta 2007.

 

Komisia a cena:
O víťazovi rozhodli: Predseda komisie výtvarný teoretik Dušan Brozman a členovia Beata Jablonská, Petra Hanáková, Michal Moravčik, Mira Putišová, Vladimír Kordoš, Emoke Vargová, český výtvarný publicista a teoretik Tomáš Pospiszyl a Janet Livingstone.

Absolútny víťaz súťaže získal finančnú odmenu 80-tisíc korún a absolval šesťtýždňový pobyt v New Yorku, po ktorom sa prezentoval samostatnou výstavou.

Cena Oskára Čepana EXTRA

Cena Oskára Čepana Extra bola udelená jednorazovo v roku 2007 za významný počin v oblasti teórie a prezentácie súčasného výtvarného umenia. Nositeľkou tejto ceny sa stala Zora Rusinová. Jej projekt Autopoesis, ktorý bol v roku 2006 prezentovaný v SNG vybrala odborná porota zložená zo slovenských teoretikov a výtvarníkov (Jana Geržová, Alena Vrbanová, Dušan Buran, Mária Rišková, Ilona Németh, Rudolf Sikora a Anton Čierny).

Slávnostné vyhlásenie Ceny sa konalo 5. decembra 2007 v hoteli Devín. Víťazka získala grant vo výške 50 000 Sk ako aj finančný príspevok 200 000 Sk určený na realizáciu teoretickej publikácie v oblasti súčasného umenia.

Zameranie a význam ocenenia:
Cena Oskára Čepana Extra bola ocenením pre slovenských výtvarných teoretikov, historikov a kurátorov výstav bez vekového obmedzenia. Jej ambíciou bolo prispieť k vyváženiu hodnotenia výstupov umeleckej praxe a teórie umenia ako filozofickej disciplíny. Cena Oskára Čepana Extra bola ocenením pre teoretikov umenia, ktorí sa svojou prácou tvorivo podieľajú na formovaní slovenskej umeleckej scény.

 

Vyhlásenie a výstava finalistov: